Kalastusoikeudet paranemaan päin Ylä-Lapissa

Maa- ja metsätalousministeriö esittää nykyiseen kalastuslakiin uusia muutoksia Ylen nettisivuilla uutisoidaan. Esityksessä Enontekiön, Utsjoen ja Inarin asukkaat voisivat nyt hankkia itselleen kausiluvan taimenen ja lohen nousualueille. Mikäli muutokset astuvat voimaan, Ylä-Lapin asukkaiden kalastusoikeudet paranisivat huomattavasti entiseen nähden.

Nykyisen kalastuslakiin nojaten Ylä-Lapin asukkaat ovat joutuneet hankkimaan maksullisen vuorokausiluvan lohen ja taimenen pyyntöön Tuuloma- ja Paatsjoen, Teno- ja Näätämöjoen, sekä Tornion- ja Ounasjoen kalastusalueille. Myös ulkopaikkakuntalaiset hakevat saman vuorokausiluvan kalastukseen näille alueille. Vielä ongelmallisemmaksi tilanteen tekee se, että lupia on jaossa vain rajoitettu määrä. Siinä missä paikallisten tulisi aina saada etuasema kalastamiseen omalla alueellaan, luvat jaetaan nopeusjärjestyksessä ja moni Ylä-Lapin innokas kalastaja jää usein ilman lupaa. Nykyinen kalastuslaki astui voimaan vuoden 2016 alussa, vajaat kolme vuotta sitten.

Nykyinen kalastuslaki on aiheuttanut ongelmallisuudellaan närää paikallisten kalastajien keskuudessa, sillä ennen uuden lain voimaantuloa paikkakuntalaiset saivat kalastaa taimenta ja lohta alueilla maksuttomasti. Kalastuslain ongelmallisuus myös kulttuurillisesti on huomioitu ylemmällä taholla, sillä eduskunnan apulaisoikeusasiamies on havainnut, että nykyinen laki vaikuttaa negatiivisesti saamelaisten perinnekalastukseen. Saamelaiskulttuuriin kuuluva perinnekalastus saataisiin turvattua uudella lakimuutoksella.

Kausiluvan hinnasta maa- ja metsätalousministeriö ei vielä jaa tarkkaa summaa, mutta sen luvataan olevan kohtuuhintainen ja esimerkiksi alaikäisille kalastajille lupa tulee olemaan maksuton. Kausiluvan hinnasta päätetään todennäköisesti esityksen lomassa. Ministeriön esitys uudesta lakimuutoksesta tuli lausuntokierrokselle perjantaina 5. lokakuuta 2018. Lausuntakierroksen jälkeen hallituksen on tehtävä vielä lopullinen esitys eduskunnalle, joka viime kädessä päättää lakimuutoksen voimaantulosta tai sen hylkäämisestä.

Nykyisen kalastuslain muutokselle oli tehty aloite jo vuonna 2016 silloisen kansanedustajan Mikko Kärnän toimesta. Kansanedustaja oli laatinut kirjallisen kysymyksen hallitukselle, mutta taistosta oli tullut pitkä. Kärnä itse oli nähnyt nykyisen kalastuslain negatiiviset vaikutukset Ylä-Lapissa, sillä hän toimi Enontekiön kunnanjohtajana ennen kansanedustajiksi nousua. Kärnä kommentoi Ylen uutisoinnissa olevansa toiveikkain mielin, sillä pitkä taistelu näyttää viimein saavan mieluisan päätöksen. Kalastus on ylälappilaisille tärkeä aktiviteetti ja tulonlähde ja Ylä-Lapin kuntien vetovoiman ylläpitämiseksi olisi erittäin tärkeää, että niiden oikeuksia kunnioitetaan ja ne kyettäisiin turvaamaan myös tulevaisuudessa, Kärnä kommentoi antamassaan tiedotteessaan.