Kemin kaupunki osa Pohjois-Pohjanmaata

Kemin historiaa

Pohjois-Pohjanmaa sijaitsee Oulun ja Lapin läänien keskivälissä Pohjanlahden rantamilla. Se on alueena ollut vireää kaupankäyntialuetta, jonka yhtenä metsäteollisuuden ja työväestön suosimana kaupunkina on ollut vuodesta 1869 alkaen Kemi. Kemi ja Keminmaa sijaitsevat noin 30 kilometrin päässä Ruotsin rajasta ja Suomen puolella Kemistä pääsee nopeimmin Ruotsiin Tornion ja Haaparannan kautta. Tämä läheisyys Ruotsin rajasta on mahdollistanut niin työväestön kuin turistien helpon kulkemisen omilla tai muilla kulkuneuvoilla.

Kun Suomi oli vielä Venäjän suurruhtinaskunnan osa, keisari Aleksanteri II halusi lähelle Ruotsia tapulikaupungin ja syyskuussa 1856 esiteltiin Kemiä sellaiseksi hyvän sijaintinsa takia keisarin kruunajaisissa. Kemi muuttui tapulikaupungista viralliseksi kaupungiksi 5.3.1869. Sinne perustettu tullikamari toimi aluksi höyrysahan yhteydessä. Sahan oli perustanut Laitakariin Johan Gustav Bergbom Oulusta. Myöhemmin tullikamari siirtyi Sauvosaareen. Vuonna 1903 rakennettiin Kemiin rautatie, mikä mahdollisti sahateollisuustuotteiden kuljetukset ympäri Suomea, laivakontteihin ja ulkomaille. Holst & Fleischer yhtiö rakensi toisen sahan Karihaaraan lähelle Kemiä. Myöhemmin Kemi Oy:stä tuli näiden sahojen omistaja.

Kemissä ensimmäinen korkeakouluun johtava oppikoulu perustettiin 1901 ja vaikka se oli alkanut aluksi porvarien ylläpitämänä, se pian muuttui yhteiskouluksi, jonne saattoi vähävaraisempikin oppilas pyrkiä. Joskus lahjakas oppilas vapautettiin lukukausimaksuista, jos oli tiedossa vanhempien vähävaraisuus. Vaikka Pohjois-Pohjanmaalla yleisesti puhuttiin ja puhutaan vieläkin ruotsia, Kemissä voimakas suomalaistuminen on ollut silmiinpistävää. Jos matkailija käy Kemissä, hänen ei tarvitse osata ruotsin kieltä vaan pärjää suomen kielellä. Nykyisin Kemissä asuu noin 22000 asukasta. Väkimäärä on vähentynyt, koska nykyinen valtionhallinto on keskittänyt toimintaansa suuriin keskuksiin. Metsäteollisuuskin oli vähällä lakkauttaa tehtaansa siellä, mutta onneksi sahaustoiminta on jatkunut ja työpaikat ovat säilyneet. Monet pakolaiset ovat löytäneet Kemistä väliaikaisen sijoituspaikan. Ruotsin puolella Haaparannassa on helppo käydä asioimassa.

Kemin ja Keminmaan nähtävyyksiä

Keminmaassa lähellä Kemiä on vanha 1520 -luvulla rakennettu keskiaikainen kivikirkko hautausmaineen. Sitä edeltänyt kirkko poltettiin. 1827 C. L. Engel suunnitteli nykyisen Keminmaan kirkon. Vieläkin kansan suussa kiertää huhu, että Keminmaan keskiaikaisessa kivikirkossa kummittelee. Sekä kesäisin että talvisin monia kiehtoo Perämeren kansallispuisto, joka on 157 neliökilometriä ja ulottuu Ruotsin rajalle saakka. Joka vuosi on myös rakennettu Kemin lumilinna, jossa matkailija voi ruokailla. Siellä järjestetään erilaisia tapahtumia.