Sinimustavalkoiset kirjamessut Turussa

Turun kirjamessut Viron kunniaksi

Ylen kirjallisuustoimittaja toimii Turun kirjamessujen ohjelmapäällikkönä. Viron väreihin, siniseen, mustaan ja valkoiseen, on verhottu Turussa järjestettävät kirjamessut hyvin loogisesta syystä, sillä maa juhlii itsenäisyytensä 100-vuotisjuhliaan tänä vuonna, vain puoli vuotta Suomen itsenäisyysjuhlien jälkeen. Messutapahtumassa Viro on läsnä omalla, sille pyhitetyllä osastollaan. Koko viikonvaihteen kestävä tapahtuma antaa messuvierailijoille mahdollisuuden tutustua virolaiseen nykykirjallisuuteen, joka on suomalaisille jäänyt hyvin pienen ryhmän tuttavuudeksi. Suositut virolaiset kirjailijat ottivat paikkansa kirjallisuuden messuilla ja tekivät jalansijaa suomalaisten lukijoiden keskuudessa. Ohjelmapäälliköksi on palaava ensi vuonna nyt äitiyslomaa viettävä Jenni Haukio. Haukio on enemmin siteerannut Suomen ja Viron kirjallisuuden yhtenevää pohjaa; molemmat kansat rakastavat kirjoja, meidän arkemme on samanlaista, ja molemmat hengittävät itämerellistä ilmaa. Molemmat valtiot ovat pieniä, ja olemme rakentaneet taitomme henkisen kasvun varaan, jossa lukutaito on ollut aina keskiössä. Tämän vuotinen teema on muotoiltu hyvin kauniisti Suomen ja Viron rikkaan kulttuurin ja rauhassa elämisen valon pyrkimyksenä.

Kirjallisuudella pidemmät juuret kuin itsenäisellä valtiolla

Suomalaisten nuorten lukutaitoon on alettu kiinnittämään entistä enemmän huomiota, sillä eri tutkimukset ja tilastot osoittavat suomalaisnuorten, varsinkin poikien, lukuinnon laskevan kuin lehmän häntä. Vaikka lukutaidottomia meiltä ei juurikaan löydy, varsinaista iloa lukutaidosta ei oteta enää irti. Huono lukutaito on yli viidesosalla suomalaisista nuorista pojista. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on tapahtunut valtava muutos, jossa lukemiseen käytetty aika on puoliintunut. Varsinkin tyttöjen ja poikien lukutaito erot ovat valtavat ja niiden ero on kasvanut enemmän kuin missään muussa niin sanotusti kehittyneemmässä maassa.

Lukuintoa arkisista asioista

Kirjailija Juha Itkonen on huolissaan kouluikäisten lasten lukemisen innosta, ja siitä, kuinka lukemiselle on kehkeytynyt huono imago. Itkonen itse on ottanut kirjan fyysisenä esineenä mukaan jo omilla lapsillaan parivuotiaasta lähtien, ja kokee että pienillä, arkisilla asioilla on vaikutusta nuorten kasvatuksessa. Lukeminen mielletään monesti yksinäiseksi ja eristäytyneen ihmisen puuhaksi, ja tavoitteena olisikin tehdä kirjallisuudesta ja lukemisesta yhteisöllisempää, kuin se nyt on. Juha Itkonen toimii Lukutaitofoorumin puheenjohtajana, joka on opetusministeriön lukuintoa kasvattamisen intoa tukeva ohjelma. Ydinfysiikkaa lukemisen intoon ei tarvita, vain arkisia, tavallisia asioita.